Välj språk:
Välj språk:

Garanti & Reklamation

Garantin gäller fabrikations-och materialfel.
Skador orsakade av felaktig montering, användning eller skötsel innefattas ej. Konsumenten kan åberopa garantiersättning enligt svensk praxis när inköpskvitto med varutyp, datum och försäljningsställe finns.

Vid reklamation kontakta din lokala återförsäljare.

Rätten till ändringar av konstruktion och utföranden utan föregående meddelande förbehålles.