Välj språk:
Välj språk:

Med motorvärmare sparar du både bränsle och miljö

Miljömedvetenhet har under de senaste åren ökat. Alla vill vi i någon form bidra till att förbättra miljön. Ett av bilismens största problem är det höga utsläppet av avgaser vid kallstarter. Genom att förvärma bilen med Calix motorvärmare minskar avgasutsläppet drastiskt.

Motorvärmare är förknippat med vinter och kyla. Vad de flesta inte känner till är att det räknas som kallstart när motorn har en temperatur under 85°. Problemet med kalla bilstarter är alltså inte bara knutet till vinterhalvåret. Det finns all anledning att använda Calix motorvärmare året om!

En förvärmd motor gör att bränsleförbrukningen blir lägre och därmed också bränslekostnaderna. Calix motorvärmare betalar sig på mycket kort tid. Dessutom slits motorn mindre och blir mer lättstartad.
En uppmärksammad studie från Naturskyddsföreningen visar att bensin- och dieseldrivna värmare orsakar stora utsläpp av luftföroreningar, ofta i boendemiljöer med risk för miljön och människors hälsa.

Calix elektriska bilvärmesystem bidrar med positiv miljöpåverkan genom att minska de skadliga utsläppen vid kallstarter. Dessutom reduceras motorslitage och bränsleförbrukning när Calixvärmaren är ansluten, och med en Calix batteriladdare på plats är batteriet alltid fulladdat.

Vår miljöpolicy

Referens: SS-EN ISO 14001 section 4.2

ISO 14001-2015
Tillverkningsindustrin Calix skall efterleva gällande lagar, föreskrifter och andra regelverk samt arbeta förebyggande mot föroreningar och marknadens krav skall efterlevas och helst överträffas.

Samtliga anställda skall genom delaktighet och ansvar verka aktivt, med kunskap och i god anda, för att fastställda mål för effektiv resursanvändning och ständiga förbättringar uppnås.