Välj språk:
Välj språk:

Calix - bilvärme Du kan lita på!

Vårt mål är att alltid ligga steget före våra konkurrenter; både när det gäller kvalitet och smarta, användarvänliga lösningar.
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter, inte minst ur miljösynpunkt! Miljön är viktig för oss. Calix är ett miljöcertifierat företag (ISO 14001), vilket innebär att vi ända från tillverkning till färdig produkt ser till att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan och strikt följer de regler och krav som marknaden föreskriver.

Alla Calix produkter testas i vårt SEMKO-certifierade laboratorium; där vi simulerar de mest extrema förhållanden din bil kan utsättas för. SEMKO är ett oberoende testinstitut och certifieringsorgan.
Detta gör vi för att Du som kund ska vara säker på att du får en produkt som håller högsta möjliga kvalitet.

Vi lämnar hela 3 års garanti räknat från försäljningsdatum till konsument. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel.

Calix strävar efter att alltid uppfylla bilindustrins högt ställda kvalitetskrav när det gäller bilvärmeutrustning, och vi uppfyller både IATF16949:2016 och Ford Q1; ett certifikat som endast utfärdas efter mycket hårda kontroller!

Kort sagt; väljer du Calix, får du en miljöanpassad kvalitetsprodukt, det kan du lita på!

Calix AB belönas med General Motors Supplier Quality Award för tredje året i rad!

Calix AB har tilldelats General Motors Supplier Quality Excellence Award 2019. Det är tredje året i rad som Calix tilldelas detta prestigefyllda pris. Vårt mål är att fortsätta leverera kvalitetsprodukter och blir stolta och glada att våra kunder är nöjda med oss!

KGK Supplier Award

Vi är glada att ha fått ta emot KG Knutssons kvalitetspris för leverantörer som utmärker sig inom följande områden:

• Kvalitetsbristkostnad genom lönsamhet
• Leveransprecision
• CSR
• Kommunikation och allmänt samarbete
• Ledtidsvariation
• EDI-kommunikation

Kommunikation och samarbete lyfts fram som en av våra största styrkor, vilket vi är mycket stolta över!

Calix AB belönas med Volvo Cars Quality Excellence Award (VQE)

Calix är stolta över att ha fått ta emot Volvo Cars Quality Excellence Award 2016. Det prestigefyllda priset tilldelas leverantörer som möter Volvos förväntningar på kvalitet, effektivitet, och innovation – något som Calix alltid strävar efter. Vi är väldigt glada över att det har gett resultat.

Priset delades ut i en ceremoni i Volvohallen i Göteborg den 28 januari 2017 och mottogs av Mikael Lindgren samt Jonas Regard från Calix.