Välj språk:
Välj språk:

Garanti & Reklamasjon

Garantien gjelder fabrikasjons- og materialfeil.
Skader forårsaket av feilaktig montering, bruk eller slitasje innbefattes ikke. Konsumenten kan påberope garantierstatning i henhold til svensk praksis når innkjøpskvittering med varebeskrivelse, dato og utsalgssted finnes.

Ved reklamasjon kontakt din forhandler.

Eventuelle endringer i produktets spesifikasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra Calix.