Välj språk:
Välj språk:

Lastebiler & busser

Calix løsninger for tunge og lette lastebiler samt busser
Korte kjørestrekninger og mange stopp med strømkrevende utstyr, for eksempel løftelem eller belysning i buss, er krevende for kjøretøyets batteri. I mange tettbebygde områder er tomgangskjøring dessuten forbudt.

Med Calix batteriladere minimerer du risikoen for et kostbart stopp i påvente av starthjelp.

Med Calix varmesystem og batteriladere øker ikke bare utnyttelsesgraden for kjøretøyet, totaløkonomien forbedres takket være betydelig reduserte drivstoffkostnader. Og jo mer drivstoffprisene stiger, desto mer penger sparer du.


I Calix systemet inngår blant annet:
  • Motorvarmere
  • Kupévarmere
  • Batteriladere
  • Kabler og tilkoplinger
  • Timere og fjernkontroll
Oppvarmede kjøretøy med fulladede batterier er til glede for både førere, passasjerer, gods og miljø.

Last ned oversiktsbilde av Calix system for lastebiler.
PDF-fil, krever acrobat reader for å kunne leses.
Last ned oversiktsbilde av Calix system for busser.
PDF-fil, krever acrobat reader for å kunne leses.
SEMKO-sertifisert naturligvis!

Alle Calix produkter er testet og godkjent I vårt intertek-SEMKO sertifiserte laboratorium der vi simulerer de mest ekstreme forhold kjøretøy kan utsettes for. Tester som verifieres ytterligere gjennom «felttester» ute hos våre kunder.

Intertek-SEMKO er et globalt uavhengig testinstitutt og sertifiseringsorgan og du kan derfor være sikker på at dine Calix produkter er sikre og holder høyeste mulige kvalitet.