Välj språk:
Välj språk:

Anleggsmaskiner

Calix løsninger for blant annet dumpere, hjullastere, gravemaskiner, veivalser og traktorer
Calix har komplette system for anleggsmaskiner og ulike offroad kjøretøy – utviklet for en fordelaktig totaløkonomi gjennom økt utnyttelsesgrad av maskinparken.

Et eksempel er fordelene med Calix tankvarmer. Tankvarmeren beholder hydraulikkoljens arbeidstemperatur ved kortere stopp eller over natten. Kople til strømkontakten så er systemet i gang!

For å sikre at våre produkter lever opp til Calix-navnet gjør vi kontinuerlig utviklingsarbeid i tett samarbeid med flere av verdens ledende motor- og kjøretøyprodusenter. Dessuten testes alle våre produkter i vårt intertek-SEMKO sertifiserte laboratorium.

Fordelene med Calix er mange: Kjøretøyet kan benyttes raskere etter start, utnyttelsesgraden forbedres, motor- og transmisjonskomponentenes levetid økes og utslippet av miljøgifter reduseres takket være lavere drivstoff forbruk. Dessuten reduseres antallet ikke planlagte driftsstopp. Sist, men ikke minst skånes miljøet takket være at den tradisjonelle «varmkjøringen» kan elimineres. Alt føreren behøver å gjøre er å tilkople det bekvemt plasserte uttaket så er systemet i gang.

I Calix systemet inngår blant annet:
  • Motorvarmere
  • Transmisjonsvarmere
  • Kupévarmere
  • Batteriladere
  • Timere og fjernkontroll
Et oppvarmet kjøretøy med fulladede batterier er til glede for både fører og miljø, dessuten forbedrer det totaløkonomien og kvaliteten på arbeidet som utføres.

Last ned oversiktsbilde av Calix system for anleggsmaskiner
PDF-fil, krever acrobat reader for å kunne leses.