Pasirinkite kalbą:
Pasirinkite kalbą:

Garantijos ir nusiskundimai

Garantija apima gamybos ir gaminio medžiagos defektus
Gedimai kilę dėl gaminio neteisingo montavimo, naudojimo ar priežiūros nėra kompensuojami garantijos. Vartotojas gali pateikti nusiskundimą ir reikalavimą kompensacijai, pagal Švedijos praktiką, pateikdamas pirkimo dokumentus kurie aiškiai aprašo ar nurodo gaminio tipą, pirkimo datą, vietą.

Jei turite nusiskundimų dėl gaminio, prašome susisiekti su vietiniu atstovu.

Calix pasilieka teisę pakeisti dizainą ar tipą be jokio išankstinio pranešimo