Välj språk:
Välj språk:

Industri

Calix lösningar för stationära och marina applikationer.
Calix PH-värmare, är vår lösning för stationära och marina applikationer. Calix systemet är framtaget med två saker i åtanke; fördelaktig totalekonomi och markant ökad driftsäkerhet i kritiska applikationer.

Calix PH-värmare kan precis som våra övriga värmare kombineras med våra styrsytem och övrig kringutrustning.

Calix PH-värmare finns med effekter från 500 W upp till 2000 W, samtliga med överhettningsskydd och termostat. För motorer som används frekvent rekommenderas reglerområde mellan 60°C och 80°C.

För motorer som används mindre frekvent rekommenderas mellan 25°C och 50°C.

Ladda ner översiktsbild på Calix system för industrimotor (engelska).
PDF-fil, kräver acrobat reader för att läsas.
Ladda ner översiktsbild på Calix system för industrimotor med pumpkit (engelska).
PDF-fil, kräver acrobat reader för att läsas.
Ladda ner översiktsbild på Calix system för industrimotor med pumpkit och SK special (engelska).
PDF-fil, kräver acrobat reader för att läsas.
SEMKO-certifierat förstås!
Alla Calix produkter är testade och godkända i vårt Intertek-SEKMO-certifierade laboratorium; där vi simulerar de mest extrema förhållande fordon kan utsättas för. Tester som veriferas ytterligare genom fältprov ute hos kunder.

Intertek-SEMKO är ett globalt oberoende testinstitut och certifieringsorgan och du kan därför vara säker på att dina Calix-produkter är säkra och håller högsta möjliga kvalitet.